Voorbereiding

KofferDe voorbereiding start met het aanvragen van de verblijfsvergunning. Pas als het Kort Verblijf visum verstrekt is, dan kan er pas een vertrekdatum gekozen worden en een vliegticket gekocht worden. In mijn geval zat er twee weken tussen het afhalen van het visum en de vlucht naar Suriname. In die periode kreeg ik het druk met voorbereidingen en iedere dag werkte ik een lijst af met dingen die geregeld  moesten worden.

JoHo logo - kleinDenk vooral ook aan een verzekering voor de periode dat je uit Nederland weg bent. Een reisverzekering, al of niet doorlopend, dekt meestal alleen een periode van maximaal 3 maanden of. Ga  je langer weg, dan ben je onverzekerd. De organisatie JoHo, met het hoofdkantoor in Den Haag, is tussenpersoon voor een ISIS polis. Deze verzekering heb ik voor een jaar afgesloten om mij te verzekeren tegen alle mogelijke ongevallen en ongemakken in Suriname. Geluk heb ik geen aanspraak op deze verzekering hoeven doen. Voor meer informative over deze verzekering: klik op het JoHo logo, of druk op deze blauwe knop:  JoHo - ISIS

Voor de Nederlandse wet moet je minstens een derde van het jaar gebruikmaken van het woonadres waarop je staat ingeschreven volgens het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Blijf je langer weg van het ingeschreven woonadres, dan maak je kans om uitgeschreven te worden uit het GBA. Hierdoor verlies je het recht op sociale basisvoorzieningen en wordt het moeilijk om je in te schrijven bij instanties, banken en zoiets als het afsluiten van een telefoonabonnement is bijna onmogelijk. De omschrijving in de wet over hoe lang men weg mag blijven is wat vaag. Volgens het advies van advocaten die ik geraadpleegd heb, wordt er ook niet actief op gecontroleerd. De genoemde regel was voor mij wel één van de argumenten om gedurende het jaar nog even naar Nederland terug te gaan voor een korte vakantie in eigen huis.

In mijn situatie was het plan om een jaar in Suriname te verblijven en gedurende dat jaar mijn eigen huis onbewoond te laten. Onderverhuren vond ik te onpraktisch, dan zou ik in geval van versnelde terugkeer niet in mijn eigen huis terecht kunnen. Onbewoond, maar voor de buitenstaander wel bewoond laten lijken, dat was de opzet.

Hierbij een opsomming van zaken die ik onder andere geregeld heb:

 • Vaccinaties
  – bezoek de plaatselijke GGD en stel je op de hoogte van de vereiste vaccinaties
  – malaria preventie is niet nodig tenzij je naar het uiterste oosten gaat
  – maak een afspraak een half jaar van te voren
  – in mijn geval waren er drie hepatitis B injecties nodig, verspreid over een half jaar
 • Huisbewaarder aanstellen met als taken:
  – een inspectie op technische gebreken
  – het huis bewoond laten lijken
  – de post verzorgen en belangrijke post doorsturen
  – de planten water geven
 • Licht de naaste buren in, en vertel de plannen over afwezigheid en tijdelijke leegstand
 • Lampen in huis op timers zetten,  verschillende lampen aan- en uit schakelen volgens het levenspatroon dat je had. In mijn geval kocht ik vier extra timers
 • Nieuwe frisse planten voor het raam
 • Beveiliging van huis ten aanzien van inbraak verbeteren, b.v. alarm installeren
 • Vermijd dat er te veel post komt
  – kranten en tijdschriften abonnementen stop zetten
  – alle betalingen automatiseren
  – sticker ‘nee-nee’ op brievenbus
 • Informatie vragen over de verzekering van het (eigen) woonhuis
  – Mijn verzekering zei het volgende:
  – Leegstand 6 maanden: geen consequenties omdat het “leegstand met toezicht is”
  – Leegstand tot en met 3 maanden: normale dekking
  – Leegstand langer dan 3 maanden: wel dekking tegen brand- en stormschade, maar niet voor inbraak
  – Voor overwinteren is die grens 5 maanden, wat is het verschil?
 • Inlichtingen bij het politiebureau
  meldt hier de leegstand, het wordt in ‘het systeem’ gezet voor het geval dat er een melding is op het adres
 • Auto niet een jaar lang stil laten staan
  Ik koos er voor om met mijn huisbewaarder af te spreken dat die iedere maand een rit met de auto maakt
 • Informatie inwinnen over uitlenen auto
  – Bestuurder moet bij zich hebben: kentekenbewijs deel 1, 2 en  groene verzekeringskaart
  – Advies: contract opstellen
  – Informeren verzekering
  – Eigen kopie groene kaart, kentekenbewijs
  – Kopie rijbewijs lener
 • Internationaal rijbewijs bij de ANWB kopen
 • Tandarts, een extra controle
 • Huisarts: melden dat je voor langere tijd weg bent
 • Ziektekostenverzekering met werelddekking afsluiten. Ik koos voor een ISIS polis afgesloten via JoHo
 • Lidmaatschap van verenigingen stopzetten, of voor langere tijd afmelden
 • Automatische betalingen van de vaste kosten, zoals energie en belastingen
 • Telefoonabonnement
  koop een 2 landen simkaart met een Nederlands en een Surinaams nummer
 • Huissleutels
  extra kopieën: voor huisbewaarder, extra sleutels mee, berg ze weg op een speciale plek
 • Bankzaken
  – In mijn geval internetbankieren aanvragen
  – Extra kopieën TAN codes op meerdere veilige plekken
  – Bankpassen geschikt laten maken voor ‘wereld’
  – Controle vervaldatum Credit Card, in mijn geval kreeg ik op verzoek versneld een nieuwe
 • Documenten mee te nemen:
  alle documenten en extra kopieën zoals gebruikt bij de MKV aanvraag
 • Aankoop bewijzen van duurder spullen als camera, computer en iPad (douane en verzekering)
 • Het huis en de schuur opruimen, dat is prettig als je terug komt
 • Achterstallig onderhoud aan het huis (laten) doen
 • Laatste bezoeken aan vrienden en kennissen
 • Lijst opstellen met alle contactgegevens van vrienden, kennissen en andere personen die voor jouw belangrijk zijn. Op papier in tweevoud en verdeeld over de bagage

Tenslotte als je echt vertrekt:

 • Koelkast uit, deur op een kiertje (tegen schimmelvorming)
 • Alle niet noodzakelijke apparaten volledig uit
 • Alle bederfelijke etenswaren het huis uit
 • Zorg dat de verwarming af en toe aangaat in de wintermaanden, tervoorkoming van bevriezing van leidingen
 • Laatste afval verwijderen (op de allerlaatste avond dumpte ik mijn laatste afval in een afvalbak bij de dichtstbijzijnde bushalte)

Verzekeren-Verhuizen-Vacinatie-Visum

 

Reacties zijn gesloten.